Orgány VOV

Představenstvo VOV, s.m.o.

Ing. Václav Horák - předseda představenstva

Mgr. Vladimír Šmerda - místopředseda představenstva

Ing. Jiří Dufek

Ing. Hana Chybíková

p. Marek Janíček

Ing. Jiří Kuklínek

Ing. Petr Leopold

p. Jan Motyčka

Ing. Miroslav Nováček

Mgr. František Ondráček

PaedDr. Zdeněk Ondrášek

 

Dozorčí rada VOV, s.m.o.

Ing. Lubomír Šmíd - předseda dozorčí rady

Ing. Dagmar Zvěřinová - místopředseda dozorčí rady

Ing. David Bartůšek

p. Zdeněk Kundrata

p. Petr Bauer

p. Rostislav Dohnálek

 

Výkonné vedení VOV, s.m.o.

Ing. Jindřich Dušek, Ph.D. - výkonný ředitel

Ing. Jan Sojka - zástupce výkonného ředitele